องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp (O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างโครงการขยายท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง มีขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อชุดเครื่องไทยธรรมเพื่อใช้ในโครงการปกป้องสถาบัน และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อใช้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาดบรรจุ ๑๐ขวดต่อ๑ แพ็ค จำนวน ๑๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการขยายท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานายสินธุวัฒน์ แก้วศรีไตร ถึงนานายสมร แก้วศรีไตร หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังใหล่ถนนกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการบริการชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยการล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยาแอร์และน้ำยาคอยล์เย็น จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสวนยางพารานายลำไพ คำโคตรและนายสุพล เผ่ามงคล ถึงลำห้วยแสนพัน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๖ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๗ โดยการล้างทำความสะอาดล้างฟิลเตอร์คอยเย็น ล้างด้วยระบบแรงดันน้ำคอยร้อน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสวนยางพารานายลำไพ คำโคตรและนายสุพล เผ่ามงคล ถึงลำห้วยแสนพัน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๗ โดยการลงโปรแกรมใหม่ กู้ข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจุดเริ่มต้นถนนหน้าบ้านนายวินัย ประทุม ถึงนานางฐิติยากร กุณสิทธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองบัวเก่า จุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถึงสวนนายลอง ตะวงษ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหน้าเมรุป่าช้าสาธารณะบ้านโคกสมบูรณ์ ถึงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานางสมใจ พรหมศิลา ถึง ถนน คสล.สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานางสมใจ พรหมศิลา ถึง ถนน คสล.สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองบัวเก่า จุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถึงสวนนายลอง ตะวงษ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียนรถ บม ๔๗๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทำการเบิกป่าขุดตอ พร้อมจัดกองให้เป็นระเบียบ ขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พื้นที่ ๕ ไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กริ่งสัญญาณเตือนภัย ขนาดแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Toner HP ๒๗๙a จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๘ เปลี่ยนฮาร์ดดิส SSD M.๒ ๕๑๒ gb. ลงโปรแกรมใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed เช่าชุดการแสดง ตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed เช่าชุดการแสดง ตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed เช่าชุดการแสดง ตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หลังที่ทำการ อบต.หนองบัว โดยการซ่อมแซมเปลี่ยนตู้คอนโทรล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๒x๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียนรถ บม ๔๗๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
1 - 50 (ทั้งหมด 404 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9