องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ [17 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยนายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่โคมบัวบูชา เทศกาลวันวิสาขบูชา ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕... [17 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [17 พฤษภาคม 2565]
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น “งานประเพณีสงกรานต์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... [27 เมษายน 2565]
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ อบต.หนองบัว โดยการนำของท่าน นายก อบต.หนองบัว นายบุญธรรม เจริญรส จัดกำลัง จนท.อปพร.เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันและช่อยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ... [12 เมษายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.หนองบัว พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕... [12 เมษายน 2565]
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายบุญธรรม เจริญรส ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นปีที่... [18 มีนาคม 2565]
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยออกให้บริการ ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ... [10 มีนาคม 2565]
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ อบต.หนองบัว ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.2 (วาริช-พรรณา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ได้รวมกันออกทำการระงับเหตุไฟป่า บริเวณป่าชุมชนโคกทำเล ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน... [3 มีนาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายบุญธรรม เจริญรส ออกให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [1 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2 3