องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบัว ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

folder บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี พ.ศ.2563
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

folder ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2563
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48