องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจัดกิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ.ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้โพส : admin