องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
insert_drive_file นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1